7 Քայլ դեպի նոր նվաճումներ

7 ՔԱՅԼ

ԴԵՊԻ ՆՈՐ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐ

Յուրաքանչյուր ոլորտում աշխատանքն առավել

արդյունավետ կազմակերպելու համար Ձեզ

անհրաժեշտ է ձեռք բերել նոր գիտելիքներ և

հմտություններ, քանի որ ձեռքբերումների

հիմքում ընկած են ձեռնարկած փոքր քայլերը:  

Ծրագիրն ուղղված է բոլոր նրանց, ովքեր

ընտրել են շարունակական, հետևողական

զարգացումը՝ որպես մասնագիտական և

անհատական առաջընթացի ճանապարհ:

Մասնակիցներին սպասում են

ինքնակատարելագործմանն ուղղված

հետաքրքիր գործնական աշխատանքներ թե՛

դասընթացի շրջանակներում, թե՛ դրանից դուրս

ԹԵՄԱՆԵՐ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

  • Ծրագիրն անցկացվելու է ամեն 21-րդ օրը
  • Ծրագրի սկիզբ՝ փոտրվարի 15
  • Ծրագրի արժեքը՝ 94 000 ՀՀ դրամ
  • Գրանցման վերջնաժամկետy` փետրվարի 5
  • Մասնակիցների առավելագույն թիվը՝ 12

Գրանցվե՛ք հիմա