10 Քայլ դեպի մարդկային ռեսուրսների կառավարում

10 ՔԱՅԼ

ԴԵՊԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Յուրաքանչյուր ոլորտում աշխատանքն առավել

արդյունավետ կազմակերպելու համար

անհրաժեշտ է տիրապետել մարդկային

  ռեսուրսների կառավարման հիմունքներին, և

գործնականում կիրառել ձեռք բերված

գիտելիքները:

Ծրագիրն ուղղված է բոլոր նրանց, ովքեր

ցանկանում են յուրացնել հիմնարար

 գիտելիքներ և կիրառել արդյունավետ

մեթոդներ և գործիքներ:

ԹԵՄԱՆԵՐ

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

  • Ծրագրի տևողությունն է 2 ամիս
  • Ծրագիրն անցկացվելու է շաբաթական 2 անգամ
  • Յուրաքանչյուր դասընթացի տևողությունը` 3 ժամ
  • Ծրագրի սկիզբ՝ Ապրիլ, 2020
  • Ծրագրի արժեքը՝ 95 000 ՀՀ դրամ
  • Մասնակիցների առավելագույն թիվը՝ 14